Mijn Hezelburcht Menu

Topsector Energie (TSE)

Efficiënte en schoon opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt. Dat is het doel van de Topsector Energie (TSE). Er zijn dit jaar weer diverse subsidiemogelijkheden voor deze sector. Minister Wiebes stelt dit jaar € 130 miljoen ter beschikking voor energie-innovatieprojecten van privaat-publieke samenwerkingsverbanden (overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven). Het betreft combinaties van onderzoeks-, ontwikkelings- en demonstratieprojecten.

De DEI regeling voor de Topsector energie

Voor ondernemers die producten, processen of diensten demonstreren die leiden tot energiebesparing, het opwekken van duurzame energie of het gebruik ervan stimuleren is de DEI regeling in het leven geroepen. De eerste openstelling van de DEI is inmiddels gesloten. De tweede tender sluit op 23 oktober 2018 Lees meer

Regeling voor hernieuwbare energieprojecten

De regeling voor hernieuwbare energieprojecten stimuleert ondernemers om na te denken over technieken die de prijs van hernieuwbare energie verlagen. Het investeren in deze projecten heeft als doel om te besparen op de toekomstige uitgaven aan hernieuwbare energie. Uiteindelijk om over te kunnen gaan naar een volledig duurzame energievoorziening tegen zo min mogelijk kosten. Lees meer

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie? Onze specialisten adviseren u graag.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van de Topsector Energie? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Meer weten?

Neem contact op!

Meer weten?

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van de Topsector Energie? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Of bel direct naar: 088 495 20 00