Mijn Hezelburcht Menu

Subsidieregeling praktijkleren

Organisaties die praktijk- en werkleerplaatsen aanbieden kunnen vanuit de overheid een financiële tegemoetkoming middels de Subsidieregeling praktijkleren krijgen. Er is niet alleen subsidie beschikbaar voor de begeleiding van leerlingen/studenten, maar ook voor de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Het voordeel kan oplopen tot € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De regeling praktijkleren vraagt u altijd met terugwerkende kracht aan. Voor het studiejaar 2017-2018 kunt u vanaf juni 2018 een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Doelgroepen regeling praktijkleren

 • Vmbo
  Leertrajecten voor vmbo-leerlingen kenmerken zich door een zeer praktische invulling van het programma. Een erkend leerbedrijf moet minimaal 40 weken het praktijkdeel van de opleiding verzorgen.
 • Mbo
  Alleen de bbl-opleidingen die zich richten op een volledig diploma komen in aanmerking voor ondersteuning. Een erkend leerbedrijf moet minstens 40 weken aan praktijkgerichte begeleiding verzorgen.
 • Hbo
  Duale of deeltijd hbo opleidingen in de richting van techniek en landbouw (natuurlijke omgeving) komen in aanmerking voor de regeling. Een bedrijf of organisatie moet minimaal 42 weken het praktijkdeel begeleiden.
 • Promovendi en toio’s
  Bedrijven die afgestudeerden aannemen voor het laten verrichten van een promotieonderzoek of voor het volgen van een opleiding tot technologisch ontwerper kunnen een beroep doen op de subsidie. De promovendus en toio moeten een arbeidscontract van 36 per week gedurende 12 maanden hebben.

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van de regeling praktijkleren voor uw organisatie?

Neem contact op voor een kennismaking!

contact

Wilt u meer weten over de subsidieregeling praktijkleren? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Meer weten over praktijkleren?

Neem contact op!

Meer weten?

Wilt u meer weten over de subsidieregeling praktijkleren? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!