Mijn Hezelburcht Menu

SME Instrument

Innovatieve mkb-bedrijven die internationaal georiënteerd zijn worden binnen het Europese programma Horizon 2020 ondersteund door het SME Instrument. De ambitie om te groeien, de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en het verkennen van nieuwe markten staat centraal. Samenwerking is, in tegenstelling tot veel Europese programma’s, niet verplicht.

Drie fasen binnen het SME Instrument

Binnen het SME Instrument worden drie fases onderscheiden die aansluiten bij verschillende stadia van projecten:

  • Fase 1: Haalbaarheidsstudie
    Voor het achterhalen van de technische en economische haalbaarheid van een project kan financiering voor een haalbaarheidsstudie worden aangevraagd. Het vaste subsidiebedrag per project is € 50.000,-.
  • Fase 2: R&D / demonstratie
    Om de innovatie klaar te maken voor marktintroductie kan een beroep worden gedaan op subsidie voor R&D / demonstratieprojecten. De financiering varieert tussen de € 1 en € 3 miljoen per aanvraag. Maximaal 70% van de projectkosten wordt gesubsidieerd.
  • Fase 3: commercialisatie (geen subsidie)

Budget en openstelling

Voor 2019 is het budget opnieuw verhoogd naar 55 miljoen euro voor fase 1 en 497 miljoen euro voor fase 2. Daarnaast is het SME Instrument vanaf nu onderdeel van het European Innovation Council. In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen er voor de periode 2018-2020 geen vaste onderwerpen meer zijn waarbinnen de mkb-innovaties moeten passen. Het doel hiervan is het stimuleren van zogenaamde aanbrekende innovaties. Tijdens de evaluatie van de voorstellen zal de nadruk meer gelegd worden op het criterium Impact dan tijdens de voorgaande jaren.

Aanvragen kunt u doorlopend indienen, waarbij u rekening moet houden met cut off dates. Alle op deze data ingediende voorstellen worden beoordeeld. Een bedrijf kan maximaal één keer per cut off date een projectvoorstel indienen. In 2019 zijn de cut off dates voor fase 1 op 13 februari, 7 mei en  5 september. Voor fase 2 zijn deze data op 9 januari, 3 april en 5 juni. Fase 2 wordt opgevolgd door de EIC Accelerator pilot met als eerste cut off date: 9 oktober 2019.

Ontdek de mogelijkheden

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van het SME Instrument voor uw organisatie?

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer weten over het SME Instrument? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00