Mijn Hezelburcht Menu

SME Instrument

Innovatieve mkb-bedrijven die internationaal georiënteerd zijn worden binnen het Europese programma Horizon 2020 ondersteund door het SME instrument. De ambitie om te groeien, de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en het verkennen van nieuwe markten staat centraal. Samenwerking is, in tegenstelling tot veel Europese programma’s, niet verplicht.

Drie fasen binnen het SME instrument

Binnen het SME instrument worden drie fases onderscheiden die aansluiten bij verschillende stadia van projecten:

  • Fase 1: Haalbaarheidsstudie
    Voor het achterhalen van de technische en economische haalbaarheid van een project kan financiering voor een haalbaarheidsstudie worden aangevraagd. Het vaste subsidiebedrag per project is € 50.000,-.
  • Fase 2: R&D / demonstratie
    Om de innovatie klaar te maken voor marktintroductie kan een beroep worden gedaan op subsidie voor R&D / demonstratieprojecten. De financiering varieert tussen de € 1 en  € 3 miljoen per aanvraag. Maximaal 70% van de projectkosten wordt gesubsidieerd.
  • Fase 3: commercialisatie (geen subsidie)

Aanvragen kunt u doorlopend indienen, waarbij u rekening moet houden met cut off dates. Alle op deze data ingediende voorstellen worden beoordeeld. Een bedrijf kan maximaal één keer per cut off date een projectvoorstel indienen. In 2017 zijn de cut off dates voor fase 1 op 15 februari, 3 mei, 6 september en 8 november. Voor fase twee zijn deze data op 18 januari, 6 april, 1 juni en 18 oktober 2017.

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van het SME Instrument voor uw organisatie?

Neem contact op voor een kennismaking!

contact

Wilt u meer weten over het SME Instrument? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Meer weten over het SME Instrument?

Neem contact op!

Meer weten?

Wilt u meer weten over het SME Instrument? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!