Sponsh Water Systems B.V.

Sponsh Water Systems B.V. (Sponsh) is een jong bedrijf dat op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven (TUe) gevestigd is, waar het beschikking heeft over de uitgebreide TUe laboratoria. Sponsh is een greentech, social enterprise (B-corp certificatie pending) en zet haar innovaties in om de wereld groener te maken.

Water is de bron van het leven. Met een groeiende wereldbevolking, klimaatverandering en toegenomen economische rijkdom, wordt watertekort één van de grootste wereldwijde uitdagingen van de komende decennia. Sponsh ziet een toekomst met voldoende water, op nieuwe manieren gewonnen, voor alle planten, dieren en mensen.

Innovatie van Sponsh: water uit de lucht

Sponsh wil de wereld vergroenen met water uit de lucht. Het doel van Sponsh is om in 2040 een miljard jonge bomen van water uit lucht te hebben voorzien. Daarom werkt Sponsh aan het vercommercialiseren van een temperatuurgevoelig textiel dat water uit lucht produceert. In koude toestand nemen de vezels van het textiel water in zich op. Bij hogere temperatuur perst het materiaal het water uit zich. Zo kan autonoom water worden geproduceerd o.b.v. de natuurlijke temperatuurcycli van dag en nacht, volledig off-grid en zonder toevoeging van energie. Het te ontwikkelen eindproduct is een universeel water producerend materiaal dat wordt gebruikt om jonge bomen te bewateren in droge gebieden.

Succesvolle Vroegefasefinanciering (VFF) aanvraag

Met een lening uit de Vroegefasefinanciering (VFF) onderzoekt Sponsh of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De VFF moet ervoor zorgen dat het idee van de planfase (TRL-3) in de startfase (TRL-5) komt. Dat houdt in dat een werkende, niet-commerciële demonstrator is ontwikkeld, die zowel in laboratoriumomstandigheden als in realistische veldomstandigheden is gevalideerd. Na het VFF-traject zal het product verder worden ontwikkeld zodat het klaar is voor grootschalige productie. Met een werkende demonstrator kunnen toekomstige eindgebruikers aangeven het product te willen kopen in de toekomst, productiepartners aangeven het product te willen produceren en distribueren en commerciële investeerders aangeven de verdere ontwikkeling, opschaling en commercialisatie te willen financieren.

SME Innovation Associate – pilot (H2020 SME IA)

Met deze subsidie kunnen innovatieve mkb’ers vaardigheden inhuren voor een bepaald innovatie-idee die niet beschikbaar zijn op de nationale arbeidsmarkt (bijvoorbeeld omdat de vereiste vaardigheden niet beschikbaar of niet betaalbaar zijn).

Deze oproep biedt de unieke kans om een ​​postdoc voor een periode van een jaar in dienst te nemen die het potentieel van het innovatie-idee van het bedrijf met de doelstelling zal identificeren en er een innovatieproject van zal maken. Oftewel hiermee kan het idee worden omgezet in innovatiestrategieën en daaropvolgende onderzoeks- en innovatieprojecten.

De IA zal zich bezighouden (met voorbereidingen op) het opschalingstraject na de vroege fase. Denk aan het aanpassen van het chemische proces en mogelijkheden bespreken met productiepartners, om te voldoen aan de productie-eisen en nieuwe mogelijkheden. Met deze expertise wordt de kloof tussen wetenschappelijke verbeteringen en marktintroductie gedicht. Dit is essentieel voor het succes van de technologie van Sponsh in zijn totaliteit.

Hezelburcht ondersteunt Sponsh bij innovatieprojecten

Hezelburcht heeft Sponsh succesvol begeleid bij het aanvragen van Vroegefasefinanciering en SME Innovation Associate. Sinds 2018 hebben onze specialisten al mooie successen geboekt voor diverse innovatieprojecten van Sponsh. Naast de twee bovenstaande trajecten is er ook gebruik gemaakt van WBSO en MIT Haalbaarheid.

Op dit moment onderzoeken onze specialisten ook andere nationale en Europese subsidiekansen voor Sponsh. Door te innoveren en gebruik te maken van stimuleringsregelingen zal het bedrijf blijven groeien!

Voor Sponsh is Hezelburcht echt meer een partner dan een adviseur. Ze monitoren kansen, hebben expertise in huis op het gebied van scheikunde en technische materialen, zijn flexibel in de vergoedingsconstructies en helpen secuur bij de uitvoering en compliance. - Kurt Hamming, co-founder en CFO

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00