Mijn Hezelburcht Menu

OP-Zuid

De regio Zuid-Nederland heeft een sterke concurrentiepositie bemachtigd door het grote aantal top-technologische bedrijven die er gevestigd zijn. Het gunstige vestigingsklimaat trekt ook weer (kleinere) innovatieve bedrijven aan. Het Operationele Programma (OP)-Zuid is een innovatiesubsidie die wordt ingezet om het concurrentievermogen van de provincies Zeeland, Brabant en Limburg extra te stimuleren. Voor de periode 2014-2020 is een budget van circa € 113 miljoen beschikbaar.

Speerpunten van het OP-Zuid programma

OP-Zuid richt zich op de speerpunten innovatiestimulering en de overgang naar een koolstofarme economie. De focus van het programma ligt voornamelijk op het mkb en het versterken van samenwerking tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Binnen OP-Zuid zijn er mogelijkheden voor bijvoorbeeld:

  • Open innovatie zoals het stimuleren van living labs.
  • Een slimme uitrol van nieuwe technieken in de bebouwde omgeving bevorderen.
  • Zorgen voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsvraag naar technisch geschoolde mensen.
  • Het innovatiesysteem versterken door het stimuleren van cross-overs tussen de topclusters: high tech systems, chemie, agrofood, life sciences & health, biobased, logistiek en maintenance.
  • Valorisatie van kennis tot nieuwe producten of diensten door het mkb.

contact

Heeft u vragen over OP-Zuid? Neem contact met ons op voor meer informatie!

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Meer weten?

Vragen? Op zoek naar meer informatie? Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.