Mijn Hezelburcht Menu

OP-Oost

Door talrijke innovatieve mkb’ers, diverse internationale bedrijven en drie gerenommeerde universiteiten, kenmerkt Oost-Nederland zich als dynamische regio. In het Operationeel Programma (OP)-Oost werken de provincies Overijssel en Gelderland samen om deze organisaties te ondersteunen. Het EFRO-programma voor de regio Oost zet in het op het versterken van economische groei, innovatie en milieuvriendelijkheid. Hierbij ligt de focus op Agro & Food, Energie & Milieutechnologie (EMT), Health, Hightech Systemen & Materialen (HTSM) en cross-overs tussen deze sectoren.

Innovatiegerichte samenwerking binnen OP-Oost

Voor OP-Oost is vanuit het EFRO tot 2020 € 100 miljoen beschikbaar gesteld. Hierbij wordt ingezet op twee prioriteiten om de gestelde doelen te bereiken. De eerste prioriteit richt zich op het versterken van onderzoek en het bevorderen van innovatie en technologische ontwikkeling. Prioriteit twee is gericht op het stimuleren van een koolstofarme economie door minder CO2 uitstoot en meer hernieuwbare energie. Samenwerking is binnen de OP-Oost niet verplicht, maar subsidieverstrekkers binnen het programma hechten veel waarde aan innovatiegerichte samenwerking tussen het mkb, de overheid en kennisinstellingen.

Openstelling 2018

Grote R&D-samenwerkingsprojecten

Voor projecten gericht op experimentele ontwikkeling is in 2018 voor provincie Gelderland € 12,5 miljoen beschikbaar. Het budget voor Overijssel bedraagt € 7,8 miljoen. Een gedeelte van het budget is gereserveerd voor projecten gericht op een koolstofarme economie.

 • Voor projecten waarin u een technologie ontwikkelt en/of demonstreert kunt u beroep doen op de subsidie.
 • Voor het project werkt u samen met ten minste één andere partij (bedrijf en/of kennisinstelling), gevestigd in Oost-Nederland.
 • Subsidie bedraagt minimaal € 350.000 met een maximale subsidiebijdrage van 40% voor bedrijven en 50% voor kennisinstellingen.
 • Mkb-partijen dragen minimaal 30% van de projectkosten.

Stimulering Proeftuinen

Een proeftuin biedt een innovatieve omgeving aan bedrijven en start-ups om innovaties binnen een bepaald technologieveld te ontwikkelen en demonstreren. Voor deze programmalijn is er een budget van € 3 miljoen beschikbaar voor provincie Gelderland en € 1,6 miljoen voor Overijssel. Binnen deze regeling is tevens een gedeelte van het budget gereserveerd voor projecten gericht op een koolstofarme economie.

 • Een project omvat ten minste twee experimentele ontwikkelingen, waarbij de eindgebruiker betrokken is.
 • De subsidie bedraagt minimaal € 200.000 en maximaal € 600.000 met een subsidiepercentage van 40% voor de experimentele ontwikkeling en 50% voor de exploitatiekosten van de proeftuin.
 • De kosten met betrekking tot de inrichting en uitbouw van de proeftuin zijn in 2018 tevens subsidiabel.
 • Mkb-bedrijven dragen ten minste 40% van de projectkosten.

Cluster- en netwerkregeling

Voor de laatste programmalijn is een budget van € 2 miljoen beschikbaar voor provincie Gelderland en € 1,1 miljoen voor provincie Overijssel. Binnen de regeling is het merendeel van het budget gereserveerd voor projecten gericht op een koolstofarme economie.

 • Een samenwerking bestaat uit ten minste twee partijen (netwerkorganisaties, stichtingen, bedrijven en kennisinstellingen).
 • Bij projecten gericht op een koolstofarme economie dient zowel een mkb-bedrijf als eindgebruiker betrokken te zijn.
 • De subsidie bedraagt minimaal € 200.000 en maximaal € 500.000 met een subsidiepercentage van 50%.
 • Niet alle bij de aanvraag betrokken partijen hoeven gebruik te maken van de subsidie.

De drie programmalijnen openen op 21 maart 2018. In tegenstelling tot vorig jaar, worden alle projecten binnen de drie programmalijnen beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Hezelburcht kent de speerpunten van de regio

Op onze vestigingen in Nijmegen en Apeldoorn is kennis aanwezig die naadloos aansluit op de speerpunten van de provincies. Wij hebben subsidie-experts op het gebied van Life Sciences en Health, ICT, Maakindustrie, Duurzaamheid, Energie en Milieu, Overheden & Woningcorporaties en meer.

Dankzij onze goede relaties met regionale spelers als Oost NL, Health Valley en The Economic Board, zijn wij een zeer waardevolle samenwerkingspartner. Wij voegen waarde toe aan uw project. Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie?

Neem contact op voor een kennismaking!

contact

Wilt u meer weten over OP-Oost? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Meer weten over OP-Oost?

Neem contact op!

Meer weten?

Wilt u meer weten over OP-Oost? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!