Over OP-Noord

De provincies Drenthe, Friesland en Groningen hebben zich verenigd in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) om de Noordelijke regio op de kaart te zetten. Het doel is om in 2020 als regio te worden gezien, die op vernieuwende wijze economisch voordeel uit innovaties benut. Om het gestelde doel te kunnen behalen worden financiële middelen vanuit het EFRO ingezet. In totaal zal er uit het EFRO tot 2020 ruim € 103 miljoen beschikbaar zijn voor OP-Noord.

De focus van OP-Noord

Het Operationeel Programma (OP)-Noord richt zich op twee thematische doelstellingen: slimme innovaties en de overgang naar een koolstofarme economie. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit EFRO Noord moeten projecten bijdragen aan deze doelstellingen. Bij het thema innovatie gaat het om projecten die de human capital versterken, kennisontwikkeling bevorderen en innovatie en valorisatie binnen het mkb stimuleren. Het thema koolstofarme economie doelt op projecten die het aandeel innovatie gericht op CO2-reductie vergroten. Het OP-Noord programma biedt voornamelijk kansen voor het mkb, maar ook voor kennisinstellingen als het project rechtstreeks ten goede komt van het mkb.

Budget 2014-2020: €103 miljoen

Thema’s: slimme innovaties en de overgang naar een koolstofarme economie

Neem contact op

Vragen?

Heeft u nog vragen over deze subsidie of vragen over subsidies in het algemeen?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact
Fields marked with an * are required