Mijn Hezelburcht Menu

Tweede CEF Transport call van 2019

Met CEF (Connecting Europe Facility) Transport wil de EU ontbrekende schakels en knelpunten op het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T) aanpakken. Dit netwerk – dat door de EU is vastgesteld – bestaat uit het core network en het comprehensive network. De EU wil dat het core network uiterlijk in 2030 wordt voltooid; het comprehensive network dient uiterlijk in 2050 gereed te zijn. Om dit te bereiken wordt elk jaar tenminste één call geopend (oproep tot het indienen van projectvoorstellen). De eerste CEF Transport call van 2019 is eind april gesloten. In juni of juli 2019 wordt de tweede CEF Transport call van dit jaar geopend.

CEF Transport Blending Facility (CEF TBF)

In maart 2019 heeft de Europese Commissie (EC), samen met de Europese Investeringsbank (EIB), aangekondigd dat de tweede call van dit jaar een CEF Transport Blending Facility wordt. CEF TBF ondersteunt projecten die bijdragen aan de verduurzaming en digitalisering van de transportsector in Europa. Het budget van deze call is vastgesteld op € 198 miljoen.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn gericht op het core netwerk en hebben te maken met de volgende thema’s:

  • European Rail Traffic Management System (ERTMS)
  • (infrastructuur voor) alternatieve brandstoffen

We are further delivering on our agenda for a clean and digital transport system. Today, we are investing 200 million for the development of alternative fuels, as well as for accelerating the deployment of ERTMS, which is a cornerstone for digitalising the rail sector. By its innovative nature, I have no doubt the Facility will facilitate investment and contribute to the modernisation and better efficiency of European transport. - Violeta Bulc, EU-commissaris voor Transport - 28 maart

Het subsidiebudget dient binnen deze call gecombineerd (geblend) te worden met financiële middelen van de implementing partners (uitvoeringspartners: de EIB en wellicht andere financiële instellingen zoals nationale stimuleringsbanken) en private partijen.

Proces en implementing partners

Het subsidiebudget wordt beheerd door het EU-agentschap INEA (Innovation and Networks Executive Agency). Organisaties kunnen alleen een aanvraag indienen wanneer zij steun krijgen van de EIB of andere implementing partners. Dit betekent dat de initiatiefnemers in eerste instantie contact dienen op te nemen met de implementing partners. NB: er kan nu al contact worden opgenomen met de EIB over deze call en/of met de European Investment Advisory Hub (EIAH).

Deze partners voeren een eerste beoordeling van het project uit. Op basis hiervan wordt bepaald of een project terecht komt in de CEF TBF-projectportefeuille (pipeline). Mocht dit het geval zijn, dan vindt er nader overleg plaats tussen de initiatiefnemer en de uitvoerende partner met het oog op het indienen van een aanvraag. De EC en EIB streven ernaar dat eind 2019 de eerste aanvragen worden ingediend.

In juni/juli 2019 worden de richtlijnen voor de CEF TBF call gepubliceerd. De call wordt gesloten in maart 2021, tenzij het budget eerder is uitgeput. Binnen deze call wordt gewerkt met meerdere cut-off dates (om de drie maanden; de eerste cut-off date valt in december 2019). Na elke cut-off date worden de aanvragen, die voor deze datum zijn ingediend, beoordeeld.

Hezelburcht ondersteunt

Hezelburcht heeft ruime ervaring met het CEF Transport-programma (inclusief blending facility calls). Wij kunnen u in contact brengen met de EIB – of met de EIAH – en ondersteuning bieden bij het opstellen en indienen van een aanvraag.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00