Innovatiesubsidies mkb Zuidoost-Brabant

Werkt u samen met een andere innovatieve mkb’er uit Zuidoost-Brabant aan een project om de economie in de regio te versterken? Dan openen er in het najaar twee regelingen die interessant voor u kunnen zijn: het Stimuleringsfonds en de regeling Versterking high-tech industrie in Zuidoost-Brabant.

Versterking van de regio

Binnen beide regelingen zoekt men naar innovatieve projecten met een aantoonbaar regionaal effect die zich bevinden in de start- of experimentele fase. Het project moet economisch toegevoegde waarde creëren op ten minste drie van de volgende gebieden:

  • nieuwe werkgelegenheid;
  • behoud van werkgelegenheid;
  • innovatieve methoden en technieken;
  • versterking van de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven;
  • verbetering van het vestigingsklimaat;
  • stimulering van duurzame ontwikkeling in de regio.

De subsidiebijdrage loopt uiteen van € 25.000,- tot € 50.000,- per project. Voor projecten waarbinnen de partners niet alleen uren, maar ook financieel bijdragen kan dit bedrag oplopen tot € 90.000,-.

Hoewel de regelingen inhoudelijk vrijwel hetzelfde zijn, onderscheidt het Stimuleringsfonds zich door een bredere doelgroep die in aanmerking komt voor subsidie. Versterking high-tech industrie in Zuidoost- Brabant richt zich primair op de high-tech industrie, waarbij de voorkeur uitgaat naar projecten uit de sectoren High-Tech systemen en materialen, Automotive, Lifetech en Chemie. Het Stimuleringsfonds maakt geen onderscheid tussen sectoren.

Vanaf 1 september 2016 kunt u voor beide subsidieregelingen een aanvraag indienen. Houd er wel rekening mee dat de deadlines verschillen. Zo sluit de openstelling van het Stimuleringsfonds al een maand later op 1 oktober. Voor de high-tech regeling kunt u tot 30 november 2017 een aanvraag indienen.

Bent u van plan om op korte termijn een dergelijk project te starten? Neem dan contact op met uw Hezelburcht adviseur of bel 088-495 2000 voor meer informatie.

Vragen?

Heeft u nog vragen over deze subsidie of vragen over subsidies in het algemeen?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact
Fields marked with an * are required