Over LIFE

Het LIFE programma is een belangrijk Europees instrument voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Tot en met 2020 zal Europa ongeveer € 3,5 miljard investeren in projecten die bijdragen aan een betere leefomgeving. LIFE richt zich specifiek op overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s).

LIFE voor het milieu en klimaat

Binnen het programma wordt een onderscheid gemaakt tussen de deelprogramma’s Milieu en Klimaat die ieder afzonderlijke prioriteiten kennen. Het programma Milieu richt zich op:

  • milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen;
  • natuur en biodiversiteit, waarbij het beschermen en verbeteren van de natuur in Europa centraal staat;
  • beleid, informatie en bestuur. Door samen te werken en meer bewustwording te creëren wordt gestreefd naar een beter milieubeleid.

De prioriteiten voor het deelprogramma Klimaat zijn:

  • mitigatie (vermindering) van klimaatverandering;
  • aanpassing aan klimaatverandering;
  • beleid, informatie en bestuur. Meer bewustwording, communicatie, verspreiding van kennis en samenwerking moet leiden tot een beter klimaatbeleid.

Projecten binnen LIFE moeten innovatief zijn en bijvoorbeeld een nieuwe techniek of aanpak demonstreren. Per projectcategorie wordt jaarlijks een periode opengesteld waarin aanvragen kunnen worden ingediend.

Budget 2014-2020: € 3,5 miljard

Voor wie is de regeling interessant: overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s)

Neem contact op

Vragen?

Heeft u nog vragen over deze subsidie of vragen over subsidies in het algemeen?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact
Fields marked with an * are required