Mijn Hezelburcht Menu

Kansen voor West

Binnen het EFRO programma Kansen voor West zetten bedrijven en publieke partners uit de Randstand zich samen in om de regionale economie te stimuleren. De Randstad loopt als belangrijkste economische regio in Nederland namelijk nog achter op andere stedelijke regio’s in Europa. Het samenwerkingsverband bestaat uit de vier westelijke provincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Prioriteiten binnen Kansen voor West

In de periode 2014-2020 zal er een budget van € 182 miljoen beschikbaar zijn voor landsdeel West. Het beschikbare geld vanuit het EFRO zal worden ingezet voor innovatie bij het MKB, de overgang naar een koolstofarme economie en duurzame stedelijke ontwikkeling. Bedrijven, maatschappelijke- en kennisinstellingen, intermediaire organisaties en overheden kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Projectideeën moeten aansluiten bij de doelstellingen binnen Kansen voor West. Concrete voorbeelden van doelstellingen:

  • Het vergroten van het investeringsvermogen voor innovatie in het MKB en het stimuleren van valorisatie (vermarkting).
  • Het verlagen van het energieverbruik en het aandeel fossiele brandstoffen.
  • Het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt.

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van Kansen voor West voor uw organisatie?

Neem contact op voor een kennismaking!

contact

Wilt u meer weten over Kansen voor West? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Meer weten over Kansen voor West?

Neem contact op!

Meer weten?

Wilt u meer weten over Kansen voor West? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!