Mijn Hezelburcht Menu

Interreg Vlaanderen-Nederland

In het Interreg Vlaanderen-Nederland programma werken organisaties aan weerszijden van de grens samen om innovatie en ontwikkeling binnen de regio te versterken. Het programmagebied beslaat delen van Vlaanderen en de drie zuidelijke Nederlandse provincies (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland). Interreg Vlaanderen-Nederland is geschikt voor onder andere bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Prioriteiten Interreg Vlaanderen-Nederland

Voor de periode 2014-2020 zal het programma zich richten op de volgende thema’s:

  • Het stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie door samenwerking tussen kennisinstellingen en uitbreiding van de onderzoeksinfrastructuur.
  • Ondersteuning voor meer energie-efficiënte en hernieuwbare energie.
  • Bescherming van het milieu en het bevorderen van een effectieve omgang met hulpbronnen.
  • Het bevorderen van de werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit.

Het Vlaanderen-Nederland programma heeft voor de periode 2014-2020 een budget van € 152 miljoen. Een belangrijke voorwaarde is dat bij projecten minimaal twee partners uit beide landen betrokken zijn. Maximaal 50% van de kosten zal worden vergoed.

contact

Heeft u vragen over Interreg Vlaanderen-Nederland? Neem contact met ons op voor meer informatie!

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Meer weten?

Vragen? Op zoek naar meer informatie? Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.