Mijn Hezelburcht Menu

Interreg NWE

Het Interreg NWE (North West Europe) programma richt zich specifiek op grensoverschrijdende samenwerking in Noordwest Europa (België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk). Het NWE-programma stimuleert transnationale (demonstratie- en implementatie-) projecten. Hierbij gaat het om het toepassen van nieuwe technieken en methoden. Inclusief het gezamenlijk testen, valideren, evalueren en verspreiden hiervan.

Innovatie en het milieu

Het NWE programma richt zich op drie thema’s:

  • Het versterken van de innovatiecapaciteit van de NWE regio’s en organisaties. Niet alleen op het gebied van technologische innovatie, maar ook sociale en procesinnovatie.
  • Het stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie, door onder andere succesvol duurzame energietechnieken in te voeren.
  • Efficiënt gebruik van materialen en grondstoffen door het hergebruik van materialen te bevorderen.

Budget en subsidiebijdrage Interreg NWE

Het budget van het EFRO voor het NWE programma 2014-2020 is € 370 miljoen. Het programma is primair geschikt voor overheden, NGO’s en kennisinstellingen, maar biedt ook kansen voor bedrijven. Een consortium met al deze partijen wordt op prijs gesteld. Vanuit het programma wordt maximaal 60% van de projectkosten gesubsidieerd.

contact

Heeft u vragen over Interreg NWE? Neem contact met ons op voor meer informatie!

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Meer weten?

Vragen? Op zoek naar meer informatie? Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.