Mijn Hezelburcht Menu

Interreg NSR

Het Interreg NSR (North Sea Region) programma richt zich op het laten uitgroeien van de (kust) regio’s van de zeven landen rond de Noordzee, tot gebieden met een sterke en duurzame werk- en leefomgeving. Het ontwikkelen van effectieve oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in het Noordzee gebied is het belangrijkste doel. Het programma is voornamelijk gericht op overheden, NGO’s en kennisinstellingen, maar biedt ook volop kansen voor bedrijven.

Innovatie, onderzoek en duurzaamheid

Het Interreg NSR programma ondersteunt demonstratieprojecten op het gebied van de volgende thema’s:

  • het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;
  • het bevorderen van aanpassing aan klimaatverandering, behoud en bescherming van het milieu;
  • efficiënte omgang met hulpbronnen;
  • duurzaam vervoer.

Binnen projecten moet worden samengewerkt met minstens twee relevante partners uit twee verschillende landen. Aangezien van projecten wordt verwacht dat de uitkomsten een groot effect hebben in de Noordzee regio, is het sterker om met een groter consortium in te dienen.

Budget en subsidiebijdrage Interreg NSR

Het budget voor de periode 2014-2020 voor het NSR-programma is € 167 miljoen. Vanuit het programma wordt 50% van de projectkosten gesubsidieerd.

contact

Heeft u vragen over Interreg NSR? Neem contact met ons op voor meer informatie!

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Meer weten?

Vragen? Op zoek naar meer informatie? Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.