Over Instandhoudingssubsidie

De overheid hecht veel waarde aan het behouden van rijksmonumenten. Daarom kunnen eigenaren van een rijksmonument met de Instandhoudingssubsidie, voorheen Brim-regeling,  een financiële tegemoetkoming krijgen voor de onderhoudskosten van het gebouw. Eigenaren van een rijksbeschermde fabriek, kerk, molen of ander monument dat niet wordt gebruikt als woonhuis kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Gemeenten, provincies, waterschappen en professionele organisaties voor monumentenbehoud kunnen ook subsidie aanvragen voor rijksmonumentale woonhuizen.

Werkzaamheden Instandhoudingssubsidie

De regeling richt zich op werkzaamheden die bijdragen aan maximaal behoud van de monumentale waarde. Doelmatig onderhoud dat verwoord is in een instandhoudingplan voor een periode van zes jaar komt in aanmerking voor subsidie, maar ook regulier onderhoud zoals schilderwerk. De subsidiabele kosten bedragen maximaal 3% van de herbouwwaarde bij een gebouwd monument over de periode van zes jaar.

U kunt jaarlijks van 1 februari tot 31 maart Instandhoudingssubsidie aanvragen.

Subsidiabele kosten: maximaal 3% van de herbouwwaarde.

Neem contact op

Vragen?

Heeft u nog vragen over deze subsidie of vragen over subsidies in het algemeen?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact
Fields marked with an * are required