Mijn Hezelburcht Menu

Horizon 2020

Horizon 2020 is het belangrijkste Europese subsidieprogramma voor onderzoek en ontwikkeling. Tot 2020 kunnen onderzoeksinstellingen, individuele onderzoekers en bedrijven beroep doen op het budget van ongeveer € 80 miljard. Met het programma wordt wetenschappelijke doorbraak en innovatie binnen de academische wereld en het bedrijfsleven gestimuleerd.

De flagships van Horizon 2020

Binnen Horizon 2020 wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie ‘flagships’ met ieder aparte onderzoeksprioriteiten:

1. Excellent Onderzoek (Excellent Science)
De pijler Excellent Onderzoek tracht de Europese wetenschap wereldwijd op de kaart te zetten. Europa moet worden gezien als een aantrekkelijke locatie voor onderzoekstalent. Het bevorderen van training en mobiliteit van onderzoekers en het versterken van de kwaliteit van fundamenteel onderzoek komen onder andere in aanmerking voor subsidie.

2. Industrieel Leiderschap (Industrial Leadership)
Om Europese bedrijven uit te laten groeien tot wereldleiders op hun gebied, zal er meer geïnvesteerd moeten worden in belangrijke industriële technologieën. Dat is het doel van de pijler Industrieel Leiderschap. De pijler richt zich op toegang tot financiering, stimulering van innovatie door het MKB en snelle innovatieve doorbraken.

3. Maatschappelijke Uitdagingen (Societal Challenges)
Door middel van een integrale en multidisciplinaire aanpak moeten oplossingen worden gevonden voor maatschappelijke vraagstukken. Denk aan goede gezondheidszorg, een veilige en innovatieve samenleving, efficiënt gebruik van hulpstoffen en groen transport.

contact

Heeft u vragen over Horizon 2020? Neem contact met ons op voor meer informatie!

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Meer weten?

Vragen? Op zoek naar meer informatie? Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.