Over Horizon 2020 Health

De pijler ‘Maatschappelijke uitdagingen’ binnen het Europese subsidieprogramma Horizon 2020 brengt middelen en kennis samen om oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken. Een belangrijke uitdaging is het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van Europese burgers door te anticiperen op demografische veranderingen. Voor de uitdaging ‘Health, demographic change and wellbeing‘ (Horizon 2020 Health) is tot 2020 € 7,4 miljard beschikbaar.

Gezondheidsthema’s Horizon 2020 Health

Het programma is vooral voor onderzoeksinstellingen, universiteiten, ziekenhuizen en andere gezondheidsorganisaties in samenwerking met bedrijven interessant. Vanuit de EU is samenwerking met buitenlandse partners verplicht gesteld. Het programma maakt een onderscheid tussen diverse onderzoeksthema’s:

  • Het verbeteren van het begrip over gezondheid, het verouderingsproces en ziekte.
  • Het stimuleren van actief en gezond oud worden door effectieve gezondheidspromotie en ziektepreventie.
  • Een verbeterde diagnostiek zodat ziektes kunnen worden voorkomen.
  • Het ontwikkelen van innovatieve behandelingen en technologieën.
  • Geïntegreerde en duurzame zorg voor alle burgers.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden binnen Horizon 2020 Health? Het Life Sciences team binnen Hezelburcht helpt u graag bij het vinden van de juiste call voor uw project. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij het vormen van een consortium of bij het projectmanagement.

Budget tot 2020:  € 7,4 miljard

Voor wie is het programma interessant: onderzoeksinstellingen, universiteiten, ziekenhuizen en andere gezondheidsorganisaties in samenwerking met bedrijven

Neem contact op

Vragen?

Heeft u nog vragen over deze subsidie of vragen over subsidies in het algemeen?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact
Fields marked with an * are required