Mijn Hezelburcht Menu

Horizon 2020 Health

De pijler ‘Maatschappelijke uitdagingen’ binnen het Europese subsidieprogramma Horizon 2020 brengt middelen en kennis samen om oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken. Een belangrijke uitdaging is het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van Europese burgers door te anticiperen op demografische veranderingen. Voor de uitdaging ‘Health, demographic change and wellbeing‘, ook wel bekend als Horizon 2020 Health, zijn tot 2020 miljarden euro’s beschikbaar. Naar verwachting wordt de finale versie van de calls in oktober gepubliceerd door de Europese Unie. Desalniettemin informeren wij u, op basis van de draft-documenten, graag alvast over de thema’s en prioriteiten die verwacht worden binnen het subsidieprogramma.

Gezondheidsthema’s Horizon 2020 Health

Het Horizon 2020 programma is bedoeld voor internationale consortia bestaande uit universiteiten, bedrijven en/of ziekenhuizen. Binnen het thema ‘Health’ zijn voor de komende jaren diverse calls aangekondigd.

Better Health and care, economic growth and sustainable health (BHC)

  • Personalised medicine | Deze prioriteit focust zich op innovatieve, gepersonaliseerde gezondheidszorg/zorg-oplossingen voor burgers.
  • Innovative health and care industry | Deze prioriteit richt zich op het vertalen van innovatieve kennis en technologieën naar praktische toepassingen die ten goede komen aan zowel de burger, de gezondheidszorg als het bedrijfsleven.
  • Infectious diseases and improving global health | De prioriteit pakt besmettelijke ziekten en de gezondheid van kwetsbare groepen aan om zo de belangrijkste wereldwijde ziekten te voorkomen, opsporen en behandelen.
  • Innovative health and care systems – Integration of care | De prioriteit richt zich op de ontwikkeling van effectieve, duurzame en toegankelijke gezondheidsinterventies en geïntegreerde zorgsystemen.
  • Decoding the role of the environment for health and well-being | De prioriteit onderzoekt de impact van het milieu op de gezondheid en het welzijn van mensen.

Digital transformation in Health and Care (DTH)

De oproep richt zich op het ondersteunen van gezondheidszorg- en welzijnsmanagement, waarbij tegelijkertijd de participatie van burgers wordt gestimuleerd. Daarnaast wil men met deze call ervoor zorgen dat er een doorbraak plaatsvindt in de transitie van traditionele gezondheids- en zorgdiensten naar gedigitaliseerde, persoonsgerichte en community-based modellen. De toekomst vraagt om toegankelijke, duurzame gezondheids- en zorgsystemen waarbinnen eHealth, Mobile Health en ICT-toepassingen centraal staan, die bijdragen aan ‘Active and Healthy Aging’.

Trusted digital solutions and cybersecurity in Health Care

Deze oproep heeft tot doel multidisciplinaire technologieën en oplossingen te waarborgen, waarbij de nadruk ligt op cybersecurity om zo de privacy, beveiliging en bescherming van de infrastructuur binnen de gezondheidszorg te waarborgen. Het creëren van bewustzijn over cybersecurity toepassingen in ziekenhuizen en het ontwerpen van protocollen om met cyberaanvallen om te gaan, staan centraal binnen deze call.

  • Smart and healthy living at home | De focus moet liggen op gepersonaliseerde, intelligente, digitale oplossingen die zich richten op het behouden en uitbreiden van een gezond en onafhankelijk leven. Daarnaast dient de oplossing gebruik te maken van gepersonaliseerde risicodetectie en -interventie.
  • Toolkit for assessing and reducing cyber risks in hospitals and care centres to protect privacy/data/infrastructures | Door het inzetten van digitale technologieën, denk aan Big Data, Robotica, Artificial Intelligence of Internet of Things, kunnen ICT-infrastructuren in zorginstellingen en ziekenhuizen beter beveiligd worden. De call is gericht op projecten die cyberattacks kunnen voorkomen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden binnen Horizon 2020 Health? Het Life Sciences team binnen Hezelburcht helpt u graag bij het vinden van de juiste call voor uw project. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij het vormen van een consortium of bij het projectmanagement.

Neem contact op voor een kennismaking!

Life Sciences and Health specialisten

Het Life Sciences, Health & Food team van Hezelburcht bestaat uit ambitieuze en ondernemende consultants met een relevante academische achtergrond. Onze specialisten weten u als geen ander te adviseren op het gebied van fundamenteel onderzoek, maar ook commerciële R&D is bekend terrein. Als opdrachtgever zit u altijd om tafel met een consultant met een achtergrond die past bij uw sector. Biomedische technologie, voeding en gezondheid, oncologie, biologie, eHealth en neurowetenschappen behoren tot de achtergronden en specialisaties van onze consultants. Naast een solide wetenschappelijke basis beschikken zij over sector specifieke praktijkervaring.

contact

Wilt u meer weten over Horizon 2020? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00