Over Hernieuwbare Energie

In 2015 is er een nieuwe regeling binnen het energiespeelveld geïntroduceerd die door middel van innovaties de prijs van duurzame/hernieuwbare energie wil verlagen. De regeling Hernieuwbare energie stimuleert ondernemers namelijk om na te denken over technieken die duurzame energie minder duur maakt. Het voordeel kan oplopen tot € 6 miljoen geldelijke subsidie.

Duurzame energievoorziening

Door te investeren in innovatieve projecten wil de overheid besparen op de toekomstige uitgaven aan duurzame energie. Naast projecten die zich richten op biomassa, geothermie, water, wind- en zonne-energie (SDE+ categorieën) komen ook projecten in aanmerking die:

  • Duurzame energieopwekking en opslag combineren.
  • Duurzame energie en slimme regeling (smart grids) combineren.
  • Duurzame energie-opties betreffen die niet binnen de SDE+ vallen en die door innovatie tot additionele productie leiden. Denk aan zonnewarmte, ondiepe bodemenergie of buitenluchtwarmte.

Openstelling hernieuwbare energie

Op 1 april 2016 is een nieuwe ronde geopend die op 31 maart 2017 sluit. Er is wederom € 50 miljoen beschikbaar voor innovatieve projecten op het gebied van hernieuwbare energie.

Voordeel: maximaal € 6 miljoen geldelijke subsidie

Neem contact op

Vragen?

Heeft u nog vragen over deze subsidie of vragen over subsidies in het algemeen?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact
Fields marked with an * are required