Mijn Hezelburcht Menu

Hernieuwbare Energie

In 2015 is er een nieuwe regeling binnen het energiespeelveld geïntroduceerd die door middel van innovaties de prijs van duurzame/hernieuwbare energie wil verlagen. De regeling Hernieuwbare energie stimuleert ondernemers namelijk om na te denken over technieken die duurzame energie minder duur maakt. Het voordeel kan oplopen tot € 6 miljoen geldelijke subsidie.

Duurzame energievoorziening

Door te investeren in innovatieve projecten wil de overheid besparen op de toekomstige uitgaven aan duurzame energie. Naast projecten die zich richten op biomassa, geothermie, water, wind- en zonne-energie (SDE+ categorieën) komen ook projecten in aanmerking die:

  • Duurzame energieopwekking en opslag combineren.
  • Duurzame energie en slimme regeling (smart grids) combineren.
  • Duurzame energie-opties betreffen die niet binnen de SDE+ vallen en die door innovatie tot additionele productie leiden. Denk aan zonnewarmte, ondiepe bodemenergie of buitenluchtwarmte.

Openstelling hernieuwbare energie

U kunt tot 31 maart 2018 een subsidieaanvraag indienen. Er is wederom € 50 miljoen beschikbaar voor innovatieve projecten. Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van de regeling Hernieuwbare energie voor uw organisatie?

Neem contact op voor een kennismaking!

contact

Heeft u vragen over de regeling Hernieuwbare Energie? Neem contact met ons op voor meer informatie!

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Meer weten?

Vragen? Op zoek naar meer informatie? Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.