Mijn Hezelburcht Menu

Erasmus+

Europa wil worden gezien als aantrekkelijke kenniseconomie. Om dit te kunnen bereiken zal geïnvesteerd moeten worden in kennis en vaardigheden. Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ investeert daarom in het onderwijs, de jeugd en sport (niet-formeel leren) om het kennisniveau te verhogen. De Europese Commissie heeft voor de periode 2014-2020 bijna € 15 miljard gereserveerd.

Key Actions binnen Erasmus+

Het programma bestaat uit drie actielijnen (Key actions). Deze lijnen richten zich op alle niveaus van onderwijs, van primair tot en met universitair, voor volwasseneducatie en de jeugdsector:

  • Mobiliteit
    Het vergroten van de mobiliteit houdt in dat individuen de kans krijgen om overal ter wereld te kunnen studeren, een opleiding te volgen, te onderwijzen of stage te lopen. Hierdoor kunnen individuen hun kennis, competenties en vaardigheden verbeteren.
  • Strategische partnerschappen
    Het bevorderen van partnerschappen tussen onderwijsinstellingen (mbo, hbo en universitair) en het bedrijfsleven moet bijdragen aan het ontwikkelen, overdragen en implementeren van innovatieve aanpakken.
  • Beleidsontwikkeling
    De actielijn beleidsontwikkeling richt zich op het versterken van beleid en het uitwisselen van best practices tussen lidstaten van de EU en niet-Europese landen.

contact

Heeft u vragen over Erasmus+? Neem contact met ons op voor meer informatie!

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Meer weten?

Vragen? Op zoek naar meer informatie? Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.