Mijn Hezelburcht Menu

EFRO

Om de belangrijkste economische verschillen tussen Europese landen te verkleinen is het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) in het leven geroepen. Voor meer welvarende regio’s, zoals Nederland, richt het programma zich op versterking van de concurrentiekracht en daarmee meer werkgelegenheid. Voor de periode 2014-2020 zal Nederland € 507 miljoen van de Europese Unie ontvangen. De rijksoverheid en provincies zetten hier ook eigen financiering tegenover. Het geld wordt voor twee doelen ingezet: innovatie en de overgang naar een koolstofarme economie. Bij de laatste ligt de focus op de stimulering van duurzame energieproductie en efficiënter gebruik van energie.

De vier EFRO regio’s

Het EFRO splitst zich op in vier Nederlandse regio’s die ieder het subsidiebudget zelf kunnen inzetten:

Samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden binnen projecten is niet verplicht, maar vergroot wel de kansen van de subsidieaanvraag.

contact

Heeft u vragen over het EFRO? Neem contact met ons op voor meer informatie!

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Meer weten?

Vragen? Op zoek naar meer informatie? Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.