Mijn Hezelburcht Menu

Digipro

Voor innovatieve mkb´ers in de grensregio biedt de Europese subsidieregeling Digipro diverse interessante mogelijkheden. De regeling stimuleert samenwerking over de landsgrenzen, waarbij het kerngebied Gelderland, Oost-Brabant, Limburg en een deel van Nordrhein-Westfalen omvat. In tegenstelling tot veel andere Europese regelingen wordt het betrekken van leveranciers of klanten binnen de Digipro ook als internationale samenwerking gezien.

Subsidie voor digitale innovaties

In de Digipro regeling ligt de focus op digitale innovaties. Toch ziet de subsidieverstrekker graag een hardware component in het project terug. Ondernemers die actief zijn in de maakindustrie, ICT of de technische installatie-sector kunnen een beroep doen op subsidie voor de ontwikkeling van intelligente producten en processen. Branches met een voorkeur zijn: kunststof, metaal, machinebouw en de productie van installaties.

Instrumenten Digipro

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende instrumenten:

  • Conceptontwikkeling

Conceptontwikkeling omvat de globale definitie en toetsing van uw innovatieve idee in samenspraak met een ingehuurde externe deskundige. Deze deskundige toetst uw innovatieve idee in een vroeg stadium om de levensvatbaarheid te bepalen. Het resultaat is een beknopte technische beschrijving, gekoppeld aan een gefundeerde bedrijfseconomische waarde-analyse. Het grensoverschrijdende karakter is naast de innovatie medebepalend voor een toekenning. Een samenwerking met een Duitse partner of deskundige is bij de conceptontwikkeling niet verplicht, maar heeft vanuit het programma wel de voorkeur. De subsidie is maximaal 50% van de projectkosten en loopt op tot € 2.500,-.

  • Coaching

U kunt als mkb’er gebruik maken van coaching om onderwerpen als cultuurveranderingen, bedrijfsmodellen en -processen en uitvoering van nieuwe technische taken en toepassingen te bevorderen. Specifiek kan men gebruik maken van managementondersteuning maar ook persoonlijke begeleiding van medewerkers. Deze persoonlijke begeleiding is gericht op het bevorderen van kennis en vaardigheden op het gebied van gedigitaliseerde werkwijzen in het kader van smart industry / industrie 4.0. De subsidie is maximaal 50% van de totale kosten en is maximaal € 1.500,-.

  • Haalbaarheidsonderzoek

Door middel van een haalbaarheidsstudie onderzoekt u de levensvatbaarheid van een innovatief product of idee. Bij het project moet altijd een externe expert of Duitse partner betrokken zijn. In de aanvraag is het van belang om het grensoverschrijdende karakter te benadrukken. Dit kunt u bereiken door een samenwerking met een Duitse partner voor de uitvoering aan te gaan of door een Duitse externe expert in te schakelen. De subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek is maximaal € 8.000,- (40% van de totale kosten).

  • Ontwikkelingsproject

Mkb’ers kunnen subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van slimme nieuwe producten (prototypes) en processen. Het doel is om binnen twee jaar de innovatie op de markt te kunnen brengen of een nieuw bedrijfsmodel te ontwerpen. Voor een ontwikkelingsproject krijgt u maximaal € 48.000,- subsidie, wat maximaal 40% van de totale projectkosten dekt. Naast de innovatie spelen de grensoverschrijdende elementen van het project een belangrijke rol. U dient hier invulling aan te geven door bij de uitvoering van het project tenminste een partner of externe dienstverlener te betrekken. Een partner mag in deze context ook een afnemer of leverancier zijn.

Meer informatie?

Heeft u een project met een grensoverschrijdend karakter? Dan bespreken wij graag de mogelijkheden van de Digipro met u. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende inventarisatie!

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer weten over de Digipro regeling? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Meer weten over Digipro?

Neem contact op!

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Digipro regeling? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Of bel direct naar: 088 495 20 00