Mijn Hezelburcht Menu

Werkwijze

Na ruim twintig jaar ervaring in subsidieadviestrajecten heeft Hezelburcht een unieke en onderscheidende werkwijze ontwikkeld. Wij zijn resultaatgericht, ondernemend, deadline gericht en vooral ‘to the point’. Onze kracht ligt in het coördineren van het gehele subsidieverwervingsproces. Vanaf het allereerste begin tot en met het verzilveren en verantwoorden van de subsidie.

Wij onderscheiden een aantal fasen in het verwervingsproces die wij ook toepassen in onze dienstverlening. Het proces begint allereerst bij signalering en attendering, waarbij bewustzijn wordt gecreëerd over de kansen op externe financiering. De online subsidie database van onze partner Hezelbizz wordt ingezet voor een inventarisatie van relevante regelingen. Vervolgens gaan wij op basis van de beschikbare projectmatige informatie een haalbaarheidsbepaling uitvoeren. Hierdoor wordt voor ieder project de kans op subsidie vastgesteld en zal in gezamenlijk overleg worden besloten of een subsidieaanvraag wordt opgesteld. In de stap die hierop volgt stelt Hezelburcht de aanvraag met een kansrijke uitgangspositie op en dient deze na uw goedkeuring in. Tijdens het aanvraagproces bewaken wij deadlines en begeleiden uw organisatie bij de voortgangsrapportages en het vaststellingstraject. Eventuele vragen vanuit de subsidieverstrekker worden in overleg beantwoord. Na toekenning van de subsidie kunnen wij ondersteunen bij het opzetten, inrichten en monitoren van uw project- en urenadministratie. Een gedegen administratie is van essentieel belang voor het verantwoorden van de verkregen subsidie. Het proces sluiten wij af met een evaluatie.