Mijn Hezelburcht Menu

Overige diensten

Onze dienstverlening reikt verder dan alleen subsidieadvies. Zo ondersteunen wij organisaties ook bij activiteiten die gerelateerd zijn aan het verwerven van subsidies. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

Subsidie roadmap
Hezelburcht analyseert de activiteiten binnen uw organisatie en inventariseert op basis hiervan de mogelijkheden binnen actuele regelingen en fondsen. Met deze aanpak bent u ervan verzekerd dat u geen interessante subsidies mist.

Risicoanalyse
Met een risicoanalyse van uw subsidieportefeuille worden de toegezegde subsidies binnen uw organisatie gescreend op alle mogelijke risico’s. Deze risico’s hebben onder meer betrekking op de administratieve verplichtingen, communicatie-eisen, de inhoudelijke en financiële projectvoortgang die vanuit de subsidieverstrekker wordt verwacht. Door een risicoanalyse kunnen alle risico’s die aan bestaande subsidieprojecten verbonden zijn inzichtelijk worden gemaakt.

Subsidiecoördinator
Hezelburcht levert gedurende één dag of dagdeel per week een subsidiecoördinator, die  subsidieverwerving borgt binnen de werkprocessen van uw organisatie. De subsidiecoördinator is kennisleverancier en facilitator. Hij/zij biedt begeleiding bij inhoudelijke subsidietrajecten. Tevens zal de subsidiecoördinator instrumenten ontwikkelen en beschikbaar stellen voor medewerkers die bijdragen aan de verbetering van de doelmatigheid. Aangezien Hezelburcht de continuïteit van haar dienstverlening garandeert, is uw organisatie niet afhankelijk van één persoon. Kennis en capaciteit is hiermee altijd op het juiste moment beschikbaar.

Lobby
Het kan zijn dat u beschikt over het noodzakelijke netwerk om uw project op de agenda te krijgen, maar dat u niet weet hoe u dat aan moet pakken. Hezelburcht zorgt voor een planmatige aanpak om de lobby te versterken. Wij hebben inzicht in de politieke subsidieagenda en beschikken over een uitstekend nationaal en internationaal netwerk.

Cursus/training
Wij bieden trainingen en cursussen aan waarin medewerkers kennis maken met alle stadia van subsidieverwerving. Aan de hand van een integrale casus en praktijkgerichte opdrachten verkrijgen uw medewerkers de benodigde kennis en vaardigheden om zelfstandig subsidies te kunnen verwerven.