Mijn Hezelburcht Menu

DHI

De subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) stimuleert Nederlandse mkb-ondernemingen met internationale ambities. Ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden bieden namelijk volop kansen voor de Nederlandse export. Heeft u internationale ambities en interesse in deze markten? Wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Of wilt u daar een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Om ondernemers te ondersteunen biedt de DHI regeling een drietal instrumenten aan:

  • Demonstratieprojecten

Een demonstratieproject is een project waarin Nederlandse mkb-bedrijven in het buitenland hun technologie, kapitaalgoed of dienst in een praktijksituatie demonstreren. Het doel van het demonstratieproject is om deze technologie in het doelland te introduceren, om op deze manier export van substantiële omvang te realiseren die binnen drie jaar in omvang minstens tien keer zo groot is als het subsidiebedrag.

  • Haalbaarheidsstudies

Haalbaarheidsstudies hebben als doel om een buitenlandse klant te overtuigen een investering te doen in Nederlandse technologie, kapitaalgoederen of diensten.  Een haalbaarheidsstudie levert een rapport op in de vorm van een businessplan of projectplan. Marktonderzoek is hierbij specifiek uitgesloten.

  • Investeringsvoorbereidingsstudies

Een investeringsvoorbereidingsstudie wordt ingezet om te onderzoeken of een investering in een onderneming in het buitenland technisch en financieel haalbaar is. Op basis hiervan besluit u daadwerkelijk te gaan investeren en om de financiering voor deze investering rond te krijgen.

Subsidiabele kosten DHI

De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten met een maximum van € 200.000,- voor demonstratieprojecten en  € 100.000,- voor zowel haalbaarheidsstudies als  investeringsvoorbereidingsstudies. De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000,-. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000,- moeten zijn.

Aanvragen en projecttoets

De DHI-regeling staat open voor alle landen met uitzondering van Nederland en sanctielanden. Het is op dit moment niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. De eerste tenderronde van 2018 was geopend tot en met 29 maart. De tweede tender van 2018 stond open van 9 augustus ton en met 21 september.

De specialisten van Hezelburcht informeren u graag over de mogelijkheden van 2019 en bekijken of uw project in aanmerking komt.

Neem contact op voor een kennismaking!

contact

Wilt u meer weten over de DHI-regeling? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Meer weten over de DHI?

Neem contact op!

Meer weten?

Wilt u meer weten over de DHI-regeling? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!