Mijn Hezelburcht Menu

DHI

De subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) stimuleert Nederlandse mkb-ondernemingen met internationale ambities. Ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden bieden namelijk volop kansen voor de Nederlandse export. Heeft u internationale ambities en interesse in deze markten? Wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Of wilt u daar een project uitvoeren of investeren in een onderneming?

Aanvragen en projecttoets 2019

De DHI regeling is sinds 15 januari open en beschikt over een budget van € 9 miljoen. Subsidie aanvragen werkt voortaan volgens het first come, first serve principe. Dit betekent dat een tijdige voorbereiding noodzakelijk is! De afgelopen jaren hebben we diverse mkb’ers mogen ondersteunen bij het verwezenlijken van internationale ambities. Met ons goede track-record zijn wij van toegevoegde waarde!

Instrumenten DHI subsidie

Om ondernemers te ondersteunen biedt de DHI regeling een drietal instrumenten aan:

  • Demonstratieprojecten

Een demonstratieproject is een project waarin Nederlandse mkb-bedrijven in het buitenland hun technologie, kapitaalgoed of dienst in een praktijksituatie demonstreren. Het doel van het demonstratieproject is om deze technologie in het doelland te introduceren, om op deze manier export van substantiële omvang te realiseren die binnen drie jaar in omvang minstens tien keer zo groot is als het subsidiebedrag.

  • Haalbaarheidsstudies

Haalbaarheidsstudies hebben als doel om een buitenlandse klant te overtuigen een investering te doen in Nederlandse technologie, kapitaalgoederen of diensten. Een haalbaarheidsstudie levert een rapport op in de vorm van een businessplan of projectplan. Marktonderzoek is hierbij specifiek uitgesloten.

  • Investeringsvoorbereidingsstudies

Een investeringsvoorbereidingsstudie wordt ingezet om te onderzoeken of een investering in een onderneming in het buitenland technisch en financieel haalbaar is. Op basis hiervan besluit u daadwerkelijk te gaan investeren en om de financiering voor deze investering rond te krijgen.

DHI Subsidiebijdrage

De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten met een maximum van € 200.000,- voor demonstratieprojecten en € 100.000,- voor zowel haalbaarheidsstudies als investeringsvoorbereidingsstudies. De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000,-. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000,- moeten zijn. Een andere belangrijke wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat er voor fragiele staten en focuslanden in 2019 een subsidiepercentage geldt van 60%.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden van 2019 en bekijken of uw project in aanmerking komt.

Neem contact op voor een kennismaking!

contact

Wilt u meer weten over de DHI-regeling? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00