Mijn Hezelburcht Menu

CEF Transport

Het hoofdnetwerk voor vervoer en transport is van cruciaal belang voor de Europese economie. Zonder goede verbindingen geen groei en zonder groei geen welvaart. Vanaf januari 2014 heeft de Europese Unie een nieuw beleid op het gebied van infrastructuur, waardoor een hoogwaardig Europees vervoersnet moet worden gecreëerd. Het beleid heeft als doel om de lidstaten te verbinden met elkaar, maar ook met de rest van de wereld om groei en het concurrentievermogen te bevorderen. Het huidige versnipperde netwerk wordt omgevormd tot een solide Europees netwerk. De CEF Transport ondersteunt projecten die duurzaam, geïntegreerd en efficiënt vervoer realiseren.

Geschikte projecten binnen CEF Transport

Voor de periode 2014-2020 wordt ruim € 26 miljard gereserveerd voor projecten die:

  • de interoperabiliteit (onderling samenwerken) van het spoorwegnet bevorderen;
  • werken aan lange termijn oplossingen voor duurzame en efficiënte vervoerssystemen;
  • alle vervoerswijzen koolstofarm maken;
  • innovatie op het gebied van transport stimuleren;
  • het grensoverschrijdende netwerk stroomlijnen.

Study en Works

Binnen het programma kunnen aanvragen worden ingediend voor een onderzoek (Study) en een uitvoeringsproject (Works). Indien het project door de strenge selectie komt is de subsidiebijdrage 50% van de subsidiabele projectkosten voor Studies en minimaal 20% in het geval van Works.

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van CEF Transport voor uw organisatie?

Neem contact op voor een kennismaking!

contact

Wilt u meer weten over CEF Transport? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Meer weten over CEF Transport?

Neem contact op!

Meer weten?

Wilt u meer weten over CEF Transport? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!