Mijn Hezelburcht Menu

Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU)

De Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) is een Europees subsidieprogramma voor in Europa gevestigde organisaties. Met deze regeling wordt zowel innovatie als marktopname van bio-based producten gestimuleerd.

De BBI JU regeling heeft tot doel om Europa te positioneren en profileren als bio-based wereldleider. Centraal hierbij staat het ontwikkelen van een toppositie omtrent innovaties en ontwikkelingen rondom biologische (hernieuwbare) grondstoffen. Deze vormen de basis van geproduceerde materialen zoals geavanceerde biobrandstoffen en chemische bouwstenen.

Voor wie is de BBI JU regeling bedoeld?

Organisaties die zich bezighouden met technische ontwikkelingen en innovatie kunnen beroep doen op de subsidieregeling als de projecten aansluiten op de scope van het BBI JU werkplan 2019 (zie onderstaand).

De subsidieregeling is toegankelijk voor zowel mkb’ers, kennisinstellingen, onderzoeksinstituten als multinationals. In 2019 is er een indicatief budget van € 135 miljoen beschikbaar.

Scope van het BBI JU 2019 werkplan

Het BBI JU programma kent een viertal pijlers:

  • Bemoedigen van de bevoorrading van de duurzame biomassa feedstock voor bestaande en nieuwe waardeketens;
  • Procesoptimalisatie van de omzetting van geïntegreerde bio-raffinaderijen door onderzoek, ontwikkeling en innovatie;
  • Ontwikkelen van innovatieve bio-based producten voor geïdentificeerde marktapplicaties;
  • Creëren en versnellen van marktopname van bio-based producten en applicaties.

De bovenstaande vier pijlers representeren de centrale doelstellingen van de bio-based industrie in Europa en zijn het fundament van het BBI JU 2019 werkplan.

Hoofdonderwerpen BBI JU 2019

Aanvullen van de biomass feedstock

Alles aangaande de agrarische (en zee) feedstock is gerelateerd aan deze strategische oriëntatie. In dit interessegebied kun je denken aan onderwerpen als dierlijke residuen, nieuwe planten soorten, agro(food) residuen, lignine en nieuwe biomass genotypes. Afvalstroomreductie en CO2-omzetting horen ook bij deze oriëntatie. Belangrijk is dat alle bovengenoemde onderwerpen voordelig en efficiënt moeten worden geproduceerd. De innovatie moet gericht zijn op plattelandsontwikkeling  (bijv. op hogere werkgelegenheid en inkomen) en een reductie van negatieve omgevingsinvloeden.

Procesoptimalisatie

Daarnaast staat het verbeteren van feedstock processenvia een bio-based route hoog op de agenda. De innovaties moeten zich richten op procesverbetering en een hogere productie om negatieve omgevingsvloeden te verminderen.

Innovatieve bio-based producten

De grote uitdaging is om bio-based materialen toepasbaar te maken voor de massaproductie van consumentenproducten. Hiermee zal een verlaging van de footprint ten opzichte van de huidige (fossiele) situatie moeten worden gerealiseerd. Het is hierbij van belang dat het innovatieve bio-based product minimaal zo goed functioneert als het huidige bestaande alternatief.

Marktopname van bio-based producten

De sociale aspecten binnen bio-based producten worden binnen dit topic centraal gesteld. Acceptatie en ondersteuning van slim inzetbare bio-based producten leiden tot een betere marktopname.

Uitgebreide ervaring

Hezelburcht heeft uitgebreide ervaring in het ondersteunen van Horizon 2020 aanvragen. Dit varieert van het opzetten van subsidieprojecten, het samenstellen van consortia tot het schrijven en indienen van kansrijke aanvragen.

Vanwege de hoge kwaliteit aan (technische) achtergronden in de richting van chemie, natuurkunde, chemische technologie, life sciences en bio-based economy, zijn onze specialisten zeer bekwaam in het ondersteunen van aanvragen voor het BBI JU programma.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00