Mijn Hezelburcht Menu

Armoedebestrijding en aanpak schuldenproblematiek

Projecten van maatschappelijke organisaties die armoede en schulden tegengaan komen mogelijk in aanmerking voor subsidie. De subsidieregeling ‘Armoedebestrijding en aanpak schuldenproblematiek’ heeft al vele projecten met succes geholpen.

Centrale thema’s en doelstelling subsidieregeling

De projectactiviteiten moeten van landelijke betekenis zijn en een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek. De thematiek van projectenactiviteiten, voor aanvragen in het zesde tijdvak, moet betrekking hebben op:

  • De ondersteuning van mensen die moeite hebben om mee te doen in de maatschappij;
  • Het bereiken en motiveren van moeilijk bereikbare groepen mensen met financiële problemen;
  • Het versterken van aandacht voor armoede en schulden in het sociaal domein, onder meer in de wijkaanpak;
  • De voorbereiding van en begeleiding bij de overgang 18- / 18+ ter preventie van schulden.

Voorwaarden

Om beroep te doen op de subsidieregeling, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Subsidie aanvragen kan door in Nederland gevestigde organisaties. Let op: gemeenten kunnen geen subsidie aanvragen;
  • Aanvragers moeten zelf 25% van het project cofinancieren;
  • Activiteiten die bestaan uit het verlenen van goederen of diensten aan individuele burgers komen niet in aanmerking voor subsidie;
  • De projectperiode beslaat maximaal twee jaar.

Hoogte subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie is minimaal € 125.000 en maximaal € 350.000 per aanvraagtijdvak. In totaal is er per tijdvak € 4 miljoen beschikbaar. Dit is het subsidieplafond.

Aanvraagperiode

Aanvragen indienen in 2019 kon van 1 februari 2019 tot en met 28 februari 2019.

Ontdek de mogelijkheden

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van Armoedebestrijding en aanpak schuldenproblematiek voor uw project?

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Meer informatie?

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00