Mijn Hezelburcht Menu

AAL regeling

Ouderen van vandaag leven langer, zijn veel actiever en willen zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk blijven. Daarom stimuleert het Europese subsidieprogramma AAL (Active and Assisted Living) de ontwikkeling van ICT instrumenten, die bijdragen aan het oplossen van vraagstukken op het gebied van vergrijzing. Binnen het AAL programma werken verschillende Europese landen en Canada samen om oplossingen te vinden voor onder andere de stijgende zorgvraag van de vergrijzende samenleving.

Grensoverschrijdende samenwerking AAL

Het doel van AAL is om door middel van ICT oplossingen de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren. Mensen moeten in staat zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en beslissingen te kunnen nemen. Het programma stimuleert het bedrijfsleven om te investeren in het ontwikkelen van producten, diensten en systemen. Hierbij staan een aantal thema’s centraal zoals gezondheid, veiligheid, vrijetijdbesteding, mobiliteit, huishouding en sociale interactie. Jaarlijks wordt een subsidiebedrag van € 55 miljoen beschikbaar gesteld. Internationale consortia kunnen een aanvraag indienen, waarbij het bedrijfsleven (met name het MKB) en de gebruikers betrokken zijn. Een aanvraag binnen het AAL programma bestaat altijd uit twee delen (twee-traps aanvraag). Een centrale Europese fase waarin consortia een gezamenlijk projectvoorstel indienen en een nationale fase voor het indienen van een subsidieaanvraag. De beschikbare budgetten verschillen per land.

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van het AAL programma voor uw organisatie?

Neem contact op voor een kennismaking!

contact

Wilt u meer weten over het AAL programma? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Meer weten over AAL?

Neem contact op!

Meer weten?

Wilt u meer weten over het AAL programma? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!